تلفن: 86016648

فکس: 89770933

ساب و لاک پارکت

1395/8/3

شركت پویان جهان مبادله 15 سال است كه در زمينه دكوراسيون داخلی فعاليت دارد . يکی از زمينه های كاری اين شركت ساب و لاک و تعميرات تخصصی پاركت تمام چوب می باشد كه با استفاده از دستگاههای ايتاليايی و دراختيار داشتن افراد متخصص و متعهد در اين زمينه توانسته در تهران و اكثر شهرهای ايران ، پروژه های متعددی را با بهترين كيفيت و رضايت خاطر مشتريان گرامی انجام دهد.

مراحل انجام كار :

  • چسباندن پاركت برای مکانهايی كه يا پاركت ندارد يا خراب شده
  • ساب بسیار زبر : برای برداشتن لاک قدیمی
  • ساب زبر: برای از بين بردن سياهی ها و خط و خش های بوجود آمده از صندلی گردون و تردد با کفش در محیط های اداری و ...
  • ساب نرم : برای صيقل دادن پاركت بعد از ساب دوم
  • لاک اول : برای به اشباع رساندن پاركت كه بتواند در برابر نفوذ آب تا حد زيادی مقاومت كند .
  • بتونه سراسری : برای پوشاندن درز بين پاركت
  • ساب بسيار نرم : برای خوراندن بتونه به پاركت و از بين بردن حباب ناشی از لاک اول
  • لاک دوم : برای بوجود آمدن يک لايه بر روی پاركت ( باعث براق شدن و مقاوم شدن پاركت )
نام نویسنده : روح اله جوادی پویا
حروف تصویر